Archiv 2023

Multižánrový festival Babí léto konaný v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

7. 9. 2023

16:00

Administrativní budova

Pro volnou veřejnost

DENDROLOGICKÁ PROCHÁZKA AREÁLEM NEMOCNICE

komentovaná prohlídka s Mgr. Karlem Pinkasem

dendrologicka-prochazka-2023

Jako obvykle začneme na nádvoří u hlavní budovy. Na počátku vycházky obejdeme dřeviny v okolí kostela sv. Václava. Poté se vydáme směrem k farmě. Půjdeme po cestách, stezkách mezi objekty i přes travnaté plochy. Vycházku ukončíme poblíž konečné stanice autobusu č. 235.

Cestou se postupně zastavíme u keřů (křídlatec trojlistý, skalník lesklý, hroznovec hroznatý, pustoryl, dřišťál obecný, muchnovec Lamarckův, ptačí zob vejčitolistý, netvařec křovitý, dřín jarní, žanovec měchýřník, morušovník černý, …), menších i větších listnáčů a jejich kultivarů (javory domácí i cizokrajné, lípy domácí i cizokrajné, pyžamové javory, buk červený, habr převislý, katalpy, dřezovce, pavlovnie, vrba jíva, jerlín japonský, pajasan žláznatý, jírovce, liliovník tulipánokvětý, morušovník černý, jilm sibiřský, třešeň chloupkatá, …), a samozřejmě nezapomeneme ani na jehličnany (smrky, jedle, borovice, duglasky, cypřišky, zeravy (túje), zeravec). Přes plot zahradnictví možná uvidíme i sekvojovec.

Procházka proběhne i za nepřízně počasí.

mapa2

14. 9. 2023

16:00

Administrativní budova

Pro volnou veřejnost

HISTORIE BOHNICKÉ NEMOCNICE I.

komentovaná prohlídka areálu nemocnice s Ing. Janou Černou

ZA BOHNICKOU HISTORIÍ, ARCHITEKTUROU A URBANISMEM

První komentovaná prohlídka nás zavede od administrativní budovy postavené v zámeckém stylu do centrální a západní části areálu dnešní bohnické nemocnice, kde před víc než sto lety začala její stavba inspirovaná Vídní. Budeme sledovat, jak se v průběhu času utvářel a měnil areál a jeho okolí. Uvidíme statek, který v těžkých dobách krize a válek zásoboval areál, původní zámeček šlechtické rodiny Osbornů včetně bývalého zámeckého parku, které se staly součástí areálu. Na hlavním bulváru uvidíme i kulturní centrum nemocnice, knihovnu, divadlo a kavárnu V. kolona. V dobách první republiky bylo v této části zřízeno tzv. Sanatorium. Dojdeme až k tajuplnému bývalému ústavnímu hřbitovu a vyhlídce do Bohnického údolí. Poté se kolem zahrádkářské kolonie vrátíme do nemocnice.
(sraz před Administrativní budovou PNB)

mapa2

19. 9. 2023

16:00

Tělocvična PNB

Vyhrazeno pro PNB

JÓGA PRO NEZÁVISLOST I.

Regenaerace a sebepéče pro pomáhající profese s lektorkou K. Černou

Jóga v PN Bohnice

Tento workshop je navržen pro ty, kteří chtějí podpořit sami sebe pomocí jógy a meditace. Lekce vám pomůže zlepšit fyzickou i psychickou flexibilitu a dovolí vám se cítit více uvolněně a ulehčit sami sobě. Workshop můžete absolvovat samostatně nebo v blocích během čtyř měsíců. Kurzem vás provede lektorka terapeutické jógy Kateřina Černá www.jogapronezavislost.cz
(tělocvična PNB)

(program vyhrazen pro zaměstnance nemocnice)

mapa5

20. 9. 2023

13:00 a 15:00

Vyhrazeno pro PNB

ZPÍVÁME SPOLU

Pásmo moravských a českých písní s kapelou VojoDeyl

zpivame-spolu-02

Housle, kytara, basa – Radim Vojtek, Martin Deyl.
Perkuse – Milan Pavýza.
Zpěv – všichni.
Akce proběhne ve spolupráci s organizací Mezigenerační Akademie z.s.

(program vyhrazen pro oddělení nemocnice)

21. 9. 2023

14:00

Vyhrazeno pro PNB

ZPÍVÁME SPOLU

Pásmo moravských a českých písní s kapelou VojoDeyl

zpivame-spolu-01

Housle, kytara, basa – Radim Vojtek, Martin Deyl.
Perkuse – Milan Pavýza.
Zpěv – všichni.
Akce proběhne ve spolupráci s organizací Mezigenerační Akademie z.s.

(program vyhrazen pro oddělení nemocnice)

21. 9. 2023

16:00

Administrativní budova

Pro volnou veřejnost

HISTORIE BOHNICKÉ NEMOCNICE II.

komentovaná prohlídka areálu nemocnice s Ing. Janou Černou

ZA BOHNICKOU HISTORIÍ, ARCHITEKTUROU A URBANISMEM

Druhá komentovaná vycházka nás zavede do centrální a východní části areálu bohnické nemocnice. Uvidíme, co zbylo z původního technického zázemí nemocnice a budeme opět sledovat, jak šel čas, co přinesly války, změny režimů a jak přispěly k renomé Bohnic výrazné osobnosti spojené s nemocnicí. Uvidíme také některé zrekonstruované pavilony včetně posledního, zcela nového, otevřeného v loňském roce.

Seznámíme se s prací v terapeutických dílnách, které jsou pacientům k dispozici v rámci hospitalizace. Při této vycházce si také projdeme nedaleké hlavní náměstí Starých Bohnic, které se výstavbou léčebny (dnes nemocnice) „proslavily“. Zachovaly si ráz krásné vesničky ve stylu venkovského baroka. Uvidíme i informační panely, které místní spolek Bohnice žijí umístil po areálu nemocnice a v Bohnicích a jejím okolí. Mohou sloužit i jako inspirace k dalším vycházkám.

(sraz před Administrativní budovou PNB)

mapa2

22. 9. 2023

14:00

Kostel sv. Václava

Pro volnou veřejnost

S LEHKOU HLAVOU KRÁČEJ

Autorský koncert fenomenálního kytaristy a skladatele Lukáše Sommera

KYTAROVÝ RECITÁL

Program:
Variace na Over the rainbow
Indiana
Hommaje a Jan Kaplický
Por caminos de Sagunto
Tramín – vzpomínka na Mikulov
Zimní Haiku
Nénie za Dušana Peterku
Chicago Steps
Píseň pro Lili
Ukolébavka pro Tyšiho
Vesmír naproti jde ti…
Byli jsme?
Bezvětří
Vzpomínka na Tárregu

mapa1