Archiv 2023

Multižánrový festival Babí léto konaný v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

7. 9. 2023

16:00

Administrativní budova

Pro volnou veřejnost

DENDROLOGICKÁ PROCHÁZKA AREÁLEM NEMOCNICE

komentovaná prohlídka s Mgr. Karlem Pinkasem

Dendrologicka Prochazka 2023

Jako obvykle začneme na nádvoří u hlavní budovy. Na počátku vycházky obejdeme dřeviny v okolí kostela sv. Václava. Poté se vydáme směrem k farmě. Půjdeme po cestách, stezkách mezi objekty i přes travnaté plochy. Vycházku ukončíme poblíž konečné stanice autobusu č. 235.

Cestou se postupně zastavíme u keřů (křídlatec trojlistý, skalník lesklý, hroznovec hroznatý, pustoryl, dřišťál obecný, muchnovec Lamarckův, ptačí zob vejčitolistý, netvařec křovitý, dřín jarní, žanovec měchýřník, morušovník černý, …), menších i větších listnáčů a jejich kultivarů (javory domácí i cizokrajné, lípy domácí i cizokrajné, pyžamové javory, buk červený, habr převislý, katalpy, dřezovce, pavlovnie, vrba jíva, jerlín japonský, pajasan žláznatý, jírovce, liliovník tulipánokvětý, morušovník černý, jilm sibiřský, třešeň chloupkatá, …), a samozřejmě nezapomeneme ani na jehličnany (smrky, jedle, borovice, duglasky, cypřišky, zeravy (túje), zeravec). Přes plot zahradnictví možná uvidíme i sekvojovec.

Procházka proběhne i za nepřízně počasí.

Mapa2

14. 9. 2023

16:00

Administrativní budova

Pro volnou veřejnost

HISTORIE BOHNICKÉ NEMOCNICE I.

komentovaná prohlídka areálu nemocnice s Ing. Janou Černou

ZA BOHNICKOU HISTORIÍ, ARCHITEKTUROU A URBANISMEM

První komentovaná prohlídka nás zavede od administrativní budovy postavené v zámeckém stylu do centrální a západní části areálu dnešní bohnické nemocnice, kde před víc než sto lety začala její stavba inspirovaná Vídní. Budeme sledovat, jak se v průběhu času utvářel a měnil areál a jeho okolí. Uvidíme statek, který v těžkých dobách krize a válek zásoboval areál, původní zámeček šlechtické rodiny Osbornů včetně bývalého zámeckého parku, které se staly součástí areálu. Na hlavním bulváru uvidíme i kulturní centrum nemocnice, knihovnu, divadlo a kavárnu V. kolona. V dobách první republiky bylo v této části zřízeno tzv. Sanatorium. Dojdeme až k tajuplnému bývalému ústavnímu hřbitovu a vyhlídce do Bohnického údolí. Poté se kolem zahrádkářské kolonie vrátíme do nemocnice.
(sraz před Administrativní budovou PNB)

Mapa2

19. 9. 2023

16:00

Tělocvična PNB

Vyhrazeno pro PNB

JÓGA PRO NEZÁVISLOST I.

Regenaerace a sebepéče pro pomáhající profese s lektorkou K. Černou

Jóga v PN Bohnice

Tento workshop je navržen pro ty, kteří chtějí podpořit sami sebe pomocí jógy a meditace. Lekce vám pomůže zlepšit fyzickou i psychickou flexibilitu a dovolí vám se cítit více uvolněně a ulehčit sami sobě. Workshop můžete absolvovat samostatně nebo v blocích během čtyř měsíců. Kurzem vás provede lektorka terapeutické jógy Kateřina Černá www.jogapronezavislost.cz
(tělocvična PNB)

(program vyhrazen pro zaměstnance nemocnice)

Mapa5

20. 9. 2023

13:00 a 15:00

Vyhrazeno pro PNB

ZPÍVÁME SPOLU

Pásmo moravských a českých písní s kapelou VojoDeyl

Zpivame Spolu 02

Housle, kytara, basa – Radim Vojtek, Martin Deyl.
Perkuse – Milan Pavýza.
Zpěv – všichni.
Akce proběhne ve spolupráci s organizací Mezigenerační Akademie z.s.

(program vyhrazen pro oddělení nemocnice)

21. 9. 2023

14:00

Vyhrazeno pro PNB

ZPÍVÁME SPOLU

Pásmo moravských a českých písní s kapelou VojoDeyl

Zpivame Spolu 01

Housle, kytara, basa – Radim Vojtek, Martin Deyl.
Perkuse – Milan Pavýza.
Zpěv – všichni.
Akce proběhne ve spolupráci s organizací Mezigenerační Akademie z.s.

(program vyhrazen pro oddělení nemocnice)

21. 9. 2023

16:00

Administrativní budova

Pro volnou veřejnost

HISTORIE BOHNICKÉ NEMOCNICE II.

komentovaná prohlídka areálu nemocnice s Ing. Janou Černou

ZA BOHNICKOU HISTORIÍ, ARCHITEKTUROU A URBANISMEM

Druhá komentovaná vycházka nás zavede do centrální a východní části areálu bohnické nemocnice. Uvidíme, co zbylo z původního technického zázemí nemocnice a budeme opět sledovat, jak šel čas, co přinesly války, změny režimů a jak přispěly k renomé Bohnic výrazné osobnosti spojené s nemocnicí. Uvidíme také některé zrekonstruované pavilony včetně posledního, zcela nového, otevřeného v loňském roce.

Seznámíme se s prací v terapeutických dílnách, které jsou pacientům k dispozici v rámci hospitalizace. Při této vycházce si také projdeme nedaleké hlavní náměstí Starých Bohnic, které se výstavbou léčebny (dnes nemocnice) „proslavily“. Zachovaly si ráz krásné vesničky ve stylu venkovského baroka. Uvidíme i informační panely, které místní spolek Bohnice žijí umístil po areálu nemocnice a v Bohnicích a jejím okolí. Mohou sloužit i jako inspirace k dalším vycházkám.

(sraz před Administrativní budovou PNB)

Mapa2

22. 9. 2023

14:00

Kostel sv. Václava

Pro volnou veřejnost

S LEHKOU HLAVOU KRÁČEJ

Autorský koncert fenomenálního kytaristy a skladatele Lukáše Sommera

KYTAROVÝ RECITÁL

Program:
Variace na Over the rainbow
Indiana
Hommaje a Jan Kaplický
Por caminos de Sagunto
Tramín – vzpomínka na Mikulov
Zimní Haiku
Nénie za Dušana Peterku
Chicago Steps
Píseň pro Lili
Ukolébavka pro Tyšiho
Vesmír naproti jde ti…
Byli jsme?
Bezvětří
Vzpomínka na Tárregu

Mapa1

24. 9. 2023

14:00

Okolí kostela sv. Václava

Pro volnou veřejnost

HAPPENING K POCTĚ LADISLAVA FUKSE

Zážitková akce k uctění památky spisovatele s Karlem Kuncem

Ladislav Fux

Srdečně vás zveme na performativní happening k uctění stého výročí narození spisovatele Ladislava Fukse. Můžete se těšit na zážitkový workshop pro malé i velké, který proběhne v okolí kostela sv. Václava nebo jen prožít příjemné nedělní odpoledne v malebném parku. Kromě happeningu zde odhalí výtvarník Karel Kunc také Fuksův keramický portrét.

(okolí kostela sv. Václava)

Mapa1

10. 10. 2023

15:00

Socioterapeutická farma

Pro volnou veřejnost

TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ ZVÍŘAT V PSYCHIATRII

Ochutnávka zooterapie a hipoterapie s Mgr. D. Münichovou a kolektivem

Hipoterapie

V rámci programu letošního festivalu Babí léto se můžete dozvědět více informací o jednotlivých formách léčby, udělat si představu o jejím průběhu při praktických ukázkách nebo jen strávit příjemný čas na socioterapeutické farmě ve společnosti našich zvířat. Program je vhodný pro každého, kdo se chce dozvědět o tomto tématu více.

Středisko hipoterapie se věnuje léčbě prostřednictvím zvířat bezmála 30 let.
Nabízíme hipoterapii jako fyzioterapii pro děti do 3 let, hipoterapii jako psychoterapii pro pacienty nemocnice, zooterapii v rámci bazální stimulace na jednotlivých odděleních. Budeme se na Vás těšit.
Tým hipoterapie.

(sraz u vstupu na Socioterapeutickou farmu PNB)

Mapa4

17. 10. 2023

16:30

Divadlo Za plotem

Pro volnou veřejnost

ZEMĚ ÚDIVŮ I.

přednáška o Japonsku s japanologem Martinem Vačkářem

Japonsko

Když poprvé přijedete do Japonska, pod povrchem moderní techniky objevíte úžasné tradice. Zehi go sanka kudasai!

(Divadlo Za plotem)

Mapa3

19. 10. 2023

16:00

Kostel sv. Václava

Pro volnou veřejnost

PROHLÍDKA KOSTELA SV. VÁCLAVA

Komentovaná prohlídka kostela s průvodkyní Ing. Janou Černou

ZA BOHNICKOU HISTORIÍ, ARCHITEKTUROU A URBANISMEM

Kostel sv. Václava se secesní kupolí je dílem hlavního architekta bohnického areálu Václava Roštlapila. V centru areálu představuje tento kostel duchovní střed a je zajímavý i třeba jako protějšek katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na protějším břehu Vltavy, kde je sám sv. Václav pochován. Během komentované prohlídky se podíváme na vnější výzdobu kostela, kde jsou zobrazeni naši zemští patroni a
posadíme se do lavic kostela, abychom prožili jeho atmosféru a povídali si o tom, co se za sto let existence v samotném kostele a jeho okolí odehrávalo. Změny v naší zemi během posledních sta let byly obrovské a kostel o nich vypráví. Například se
v „ateistických dobách“ stal tělocvičnou, skladištěm, měl být i muzeem.
Do kostela je možné se vracet, pořádají se zde pravidelné bohoslužby a různé kulturní akce.

(kostel sv. Václava)

Mapa1

26. 10. 2023

14:00

Kostel sv. Václava

Pro volnou veřejnost

TANEČNÍ INSPIRACE

Koncert Anny Paulové, klarinet & Jiřího Lukeše, akordeon

koncert Anny Paulové a Jiřího Lukeše

program:
Petri Makkonen: Dorian emotion
Johann Sebastian Bach: Trio Sonata č. 1 Es dur BWV 525
I. Allegro II. Adagio III. Allegro
Béla Bartók: Rumunské tance
I. Jocul cu bâtă. Allegro Moderato
II. Brâul. Allegro
III. Pê-loc. Andante
IV. Buciumeana. Moderato
V. Román polka / Poarga Românească. Allegro
VI. Mărunțel. Allegro
Astor Piazzolla: Ave Maria
Astor Piazzolla: Novitango
Béla Kovács: Sholem-Alekhem rov Feidman
Viacheslav Semjonov: Bulharská suita
I. Daichovo Horo
II. Sevdana
III. Gankino Horo
Petri Makkonen: Like Swans…
Johann Sebastian Bach: Partita č. 1 h moll BWV 1002 (arr. Ulysse Delecluse)
VI. Double
Gorka Hermosa: Galliano en Santiago
Richard Galliano: Tango pour Claude

(kostel sv. Václava)

Mapa1

7. 11. 2023

16:30

Divadlo Za plotem

Pro volnou veřejnost

ZEMĚ ÚDIVŮ II.

druhá přednáška o Japonsku s japanologem Martinem Vačkářem

Japonsko

Japonská kultura – hudba, divadlo, kaligrafie, poezie, umění zahrad, umění jídel a mnoho dalšího. Zehi go sanka kudasai!

(Divadlo Za plotem)

Mapa3

16. 11. 2023

14:00

Kostel sv. Václava

Pro volnou veřejnost

NĚŽNĚ KE SVĚTLU

Koncert multiinstrumentalistů Ireny a Vojtěcha Havlových

Irena a Vojtěch Havlovi

V rámci podzimního koncertu zazní autorské skladby pro zpěv, violu da gamba, violoncello a zvonky.

(kostel sv. Václava)

Mapa1

21. 11. 2023

16:00

Tělocvična PNB

Vyhrazeno pro PNB

JÓGA PRO NEZÁVISLOST III.

Regenerace a sebepéče pro pomáhající profese s lektorkou Kateřinou Černou

Jóga v PN Bohnice

Tento workshop je navržen pro ty, kteří chtějí podpořit sami sebe pomocí jógy a meditace. Lekce vám pomůže zlepšit fyzickou i psychickou flexibilitu a dovolí vám se cítit více uvolněně a ulehčit sami sobě. Workshop můžete absolvovat samostatně nebo v blocích během čtyř měsíců. Kurzem vás provede lektorka terapeutické jógy Kateřina Černá www.jogapronezavislost.cz
(tělocvična PNB)

(program vyhrazen pro zaměstnance nemocnice)

Mapa5

12. 12. 2023

16:00

Tělocvična PNB

Vyhrazeno pro PNB

JÓGA PRO NEZÁVISLOST VI.

Regenerace a sebepéče pro pomáhající profese s lektorkou Kateřinou Černou

Jóga v PN Bohnice

Tento workshop je navržen pro ty, kteří chtějí podpořit sami sebe pomocí jógy a meditace. Lekce vám pomůže zlepšit fyzickou i psychickou flexibilitu a dovolí vám se cítit více uvolněně a ulehčit sami sobě. Workshop můžete absolvovat samostatně nebo v blocích během čtyř měsíců. Kurzem vás provede lektorka terapeutické jógy Kateřina Černá www.jogapronezavislost.cz
(tělocvična PNB)

(program vyhrazen pro zaměstnance nemocnice)

Mapa5

16. 01. 2023

16:00

Tělocvična PNB

Vyhrazeno pro PNB

JÓGA PRO NEZÁVISLOST II.

Regenaerace a sebepéče pro pomáhající profese s lektorkou Kateřinou Černou

Jóga v PN Bohnice

Tento workshop je navržen pro ty, kteří chtějí podpořit sami sebe pomocí jógy a meditace. Lekce vám pomůže zlepšit fyzickou i psychickou flexibilitu a dovolí vám se cítit více uvolněně a ulehčit sami sobě. Workshop můžete absolvovat samostatně nebo v blocích během čtyř měsíců. Kurzem vás provede lektorka terapeutické jógy Kateřina Černá www.jogapronezavislost.cz
(tělocvična PNB)

(program vyhrazen pro zaměstnance nemocnice)

Mapa5