Psychiatrická nemocnice Bohnice

Vás srdečně zve na 31. ročník normálního festivalu
Akce se koná ve spolupráci s neziskovou organizací Meziměsto

Program Babího léta září až říjen 2021

Vstup na všechny akce zdarma

25. 08. 2021

14:00

Kostel sv. Václava

Ukázat na mapě

Koncert spřízněných duší

Účinkují:
Tereza Dlouhá (soprán)
Veronika Ptáčková (klavír, zpěv)
Juraj Okaji (klavír)

Program:
D. Ball In His Time
A. L. Weber Memory (Cats)
R. Stolz Jediný můj král (Favorit)
J. Štaidl, K. Svoboda Noc na Karlštejně
Y. Harburg, B. Lane Tam za tou duhou (Divotvorný hrnec)
A. Silvestri Forrest Gump – Feather Theme
G. Puccini O mio babbino caro (G. Schicchi)
Z. Navarová Andělská (I. Guitiérrez)
A.H. Malotte The Lord´s Prayer (C. Weinrich)
G. Verdi Addio del passato (La Traviata)
lidová Ještě já se podívám (P. Eben)
lidová Ach, vyletěl je z hory pták (P. Eben)
A. Dvořák Měsíčku na nebi hlubokém (Rusalka)
M. Horáček, P. Hapka Potměšilý host
lidová Měla jsem chlapce (P. Eben)

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

09. 09. 2021

16:00

Administrativní budova

Ukázat na mapě

Historie bohnické nemocnice

Provází a komentuje: Ing. Jana Černá

Zaměřeno na originální architekturu s trochou slavné historie nemocnice a povídání o lidech, kteří ji tvořili. Uvidíme bohyni Zdraví, sochy a obrazy ochránců nemocných i jejich ošetřovatelů, bývalé sanatorium, zámek a s parkem, statek a mnoho jiných památek. Kolem starého ústavního hřbitova dojdeme až na vyhlídku do Bohnického údolí a kolem zahrádkářské kolonie se zase vrátíme k Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Sraz v 16:00 hodin, prostor před vchodem do administrativní budovy (z ulice Ústavní).

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

09. 09. 2021

16:00

Oddělení 28.

Interní akce

Dobrovolní hasiči na dětském oddělení

Prezentace Sboru dobrovolných hasičů Prahy 8 na dětském oddělení PNB

Více informací:
Svezení v hasičském autobuse pro zájemce po areálu PNB
Ukázka hasičské techniky
Ukázka hasičského útoku
Stříkání z hasičského vozu
Drobné soutěže s hasičskou tématikou
Případně můžeme opékat buřty

15. 09. 2021

15:00

Před Divadlem Za plotem

Ukázat na mapě

Šachová simultánka pro každého

Přijďte si zahrát a poměřit síly s hráči Šachového klubu Bohnice

Jedinečná příležitost poměřit své šachové dovednosti s protřelými hráči bohnického šachového oddílu. Na každého vyzyvatele čeká malé překvapení. V případě nepřízně počasí se vše uskuteční v Zimní zahradě Divadla Za plotem.

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

16. 09. 2021

16:00

Administrativní budova

Ukázat na mapě

Dendrologická procházka parkem

Provází a komentuje: Mgr. Karlem Pinkas

Koronavirus odchází. A tak se můžeme po více než dvou letech opět setkat v parku PNB, a překontrolovat, zda zde pořád ještě rostou zajímavé stromy a keře. Zároveň budeme ze svých mozkových závitů dolovat vědomosti o základních botanických pojmech, jako jsou například domovina dřevin, nahosemenný a krytosemenný, dvoudomost a jednodomost, opylení a oplození, kultivar a varieta. Za zopakování jistě také stojí obsah konkrétních názvů, jako jsou: list jednoduchý a zpeřený, nažka a dvounažka, hrozen a lata, semenná a podpůrná šupina, tobolka, oříšek, peckovice nebo lusk.

Trasa letošní vycházky povede severovýchodní částí PNB. Jako obvykle vyjdeme od hlavní budovy. Po startu budeme obdivovat urostlý červený kultivar buku lesního. Pak budeme míjet velké keře, jmenujme např. javor tatarský, křídlatec trojlistý, hroznovec hroznatý, dřišťál obecný, kdoulovec a kdouloň, dřín jarní. Samozřejmě, že při tom nepřehlédneme omoriku, duglasky, jedli ojíněnou, nedávno vysazené gingo, jírovce a další stromy. Když budeme mít v dohledu známý liliovník tulipánokvětý, stočíme své kroky k východu. Cílovým bodem bude brána pro vjezd/výjezd. Ve druhé polovině vycházky se zastavíme například u lípy zelené, topolu bílého (lindy), stromovité jívy, jerlínů a pajasanů, vejmutovky, dřezovce a tújí. Vycházku zakončíme u nově vysazených metasekvojí čínských, nazývaných dendrology oživlými fosíliemi.

Sraz v 16:00 hodin, prostor před vchodem do administrativní budovy (z ulice Ústavní).

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

16. 09. 2021

14:30

Tělocvična PNB

Interní akce

Jóga a terapie zvukem s křišťálovými mísami a gongem

Workshop jógové terapie pro AT oddělení PNB s lektorkami K. Černou a G. Janskou

Zveme vás na speciální jógový seminář, který bude zaměřený na terapii zvukem. Na začátku nás čeká jemné protažení těla a potom budeme pracovat s dechem, mantrou a hudbou. Čeká nás relaxace s živými nástroji, křišťálovými mísami, zvonkohrou a gongem.

16. 09. 2021

16:00

Oddělení 28.

Interní akce

Teens kabaret na dětském oddělení

Workshop nového cirkusu

Workshop nového cirkusu pro naše dětské pacienty v podání renomovaných mladých umělců z organizace Cirqueon (centrum pro nový cirkus), která s naší nemocnicí dlouhodobě spolupracuje. Děti si budou moci vyzkoušet nejrůznější techniky a cviky současného nového cirkusu.

17. 09. 2021

14:00

Kostel sv. Václava

Ukázat na mapě

Kytarový recitál

Lukáš Sommer

Koncert světově známého skladatele a kytarového virtuosa Lukáše Sommera.

Program „Podzim Tour“
Lukáš Sommer
– kytara
R. Pipo – Danza
L. Milan – Pavana
J. S. Bach – Preludium D dur
F. Carulli – Capriccio
M. Carcassi – Etude No. 2-4
M. Giuliani – Rossinianne No.2
F. Tárrega – Vzpomínky na Alhambru
I. Albéniz – Asturias
E. Pujol – Čmelák
H. V. Lobos – Preludium No.1
J. Rodrigo – Zapateado
L. Brouwer – Podzimní den
Variace na píseň Over the Rainbow

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

21. 09. 2021

15:00

Socioterapeutická farma PNB

Ukázat na mapě

Terapeutické využití zvířat v psychiatrii

Ochutnávka zooterapie a hipoterapie s Mgr. Danou Münichovou a kolektivem

Středisko hipoterapie se věnuje léčbě prostřednictvím zvířat bezmála 30 let. Nabízíme hipoterapii jako fyzioterapii pro děti do 3let, hipoterapii jeko psychoterapii pro pacienty naší nemocnice, zooterapii v rámci bazální stimulace na jednotlivých odděleních a zooterapii jako sociální terapii v prostorách socioterapeutické farmy. V rámci programu letošního festivalu Babí léto se můžete dozvědět více o jednotlivých formách léčby, udělat si představu o jejím průběhu při praktických ukázkách nebo jen strávit příjemný čas na socioterapeutické farmě ve společnosti našich zvířat.
Program je vhodný pro každého, kdo se chce dozvědět o tomto tématu více.

Sraz v 15:00 hodin, u vstupu na Socioterapeutickou farmu PNB.

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

26. 09. 2021

16:00

Kostel sv. Václava

Ukázat na mapě

Zahrady pouští

Slavnostní zahájení výstavy fotografií Vladimíra Stibora

Úvodní slovo: Jan Kofroň
Hoboj: Veronika Hádková
Recitace: Lucie Ottová, Alena Klímová-Brejchová

Výstava potrvá po dobu 2 měsíců

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

28. 09. 2021

16:00

Oddělení 14.

Interní akce

Zpíváme spolu

Pásmo moravských a českých písní s kapelou VojoDeyl

Pásmo moravských a českých písnís kapelou VojoDeyl
Housle, kytara, basa – Radim Vojtek, Martin Deyl
Perkuse – Milan Pavýza
Zpěv – všichni
Akce proběhne ve spolupráci s organizací Mezigenerační Akademie z.s.

30. 09. 2021

16:00

Administrativní budova PNB

Ukázat na mapě

Historie bohnické nemocnice

Provází a komentuje: Ing. Jana Černá

Vycházka povede přes “zámecké” náměstí kolem kostela, za kterým se ukrývá bývalá hospodářská část nemocnice a po druhém bulváru kolem památkově chráněného objektu bývalé prosektury a kolem bývalé kolonie pracujících pacientů a statku okolo areálu přes staré bohnické náměstí připomínající jihočeskou vesničku. A malou secesní brankou se vrátíme do areálu.

Sraz v 16:00 hodin, prostor před administrativní budovou PNB.

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

14. 10. 2021

14:00

Tělocvična PNB

Interní akce

Principy jógové terapie a práce s dechem

Workshop jógové terapie pro zaměstnance PNB s lektorkami K. Černou a G. Janskou

Zveme terapeuty nemocnice na praktický jógový seminář. Vysvětlíme si, jak funguje terapeutická jóga a na jakých úrovních působí (tělo, dech a mysl). V praktické části se naučíme jednoduché techniky práce s dechem, které budete moci praktikovat s klienty. Havní zaměření: Nervová soustava, snížení pocitu úzkosti, deprese, uvolnění mysli. Také jsme otevření dalším návrhům, co by bylo dobré nebo co si přejete zahrnout do programu semináře.

22. 10. 2021

10:00

Tělocvična PNB

Interní akce

Principy jógové terapie a práce s dechem

Workshop jógové terapie pro zaměstnance PNB s lektorkami K. Černou a G. Janskou

Zveme terapeuty nemocnice na praktický jógový seminář. Vysvětlíme si, jak funguje terapeutická jóga a na jakých úrovních působí (tělo, dech a mysl). V praktické části se naučíme jednoduché techniky práce s dechem, které budete moci praktikovat s klienty. Havní zaměření: Nervová soustava, snížení pocitu úzkosti, deprese, uvolnění mysli. Také jsme otevření dalším návrhům, co by bylo dobré nebo co si přejete zahrnout do programu semináře.

Další akce v září 2021

3. 9. – 30. 9. 2021

13:00 – 17:00

Kavárna V. kolona

Ukázat na mapě

Skupina F: duše jako můza

Výstava výtvarných děl volného uskupení tvůrců se zkušeností s duševním onemocněním a spol.

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

9. 9. 2021

19:00

Kavárna V. kolona

Ukázat na mapě

Na značky

Promítání filmu v V. koloně

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.

18. 9. 2021

13:00 – 17:00

kostel sv. Václava

Ukázat na mapě

Prohlídka kostela sv. Václava

Zpřístupnění kostela a od 15:00 hodin komentovaná prohlídka s průvodkyní Ing. Janou Černou v rámci Dnů evropského dědictví

Důležité upozornění!
Do odvolání je možný vstup do areálu pouze hlavní vrátnicí (Ústavní 91). Pro vstup do areálu je nutné mít negativní test nebo potvrzení o očkování, případně o prodělané nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Je nutné také použít ochranu dýchacích cest (roušku nebo respirátor). Více informací zde.