Předprogram festivalu Babí léto v Bohnicích

Multižánrový festival Babí léto konaný v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

pondělí 3. září

16:30 hodin

SMYSL KURA – WAXWING THEATRE

pohádka pro děti a jejich rodiče, oslava prvního školního dne!
(Kavárna V. kolona – Divadlo Za plotem)

Více informací

Požehnáno nejmenším možným tušením toho, co přijde, zobe kuře hrst obilí přímo ze špalku. Na druhém konci města hledá stárnoucí rytíř své štěstí, které mu zmizelo spolu s mládím bůhvíkam. Smysl Kura je místy komický, jímavý a krutý. Originální představení divadla Waxwing kombinuje loutky, masky a hudbu, aby vyprávělo moderní pohádku pro děti i dospělé.

Koncept: Zuzana Smolová a Peter Gaffney / Loutky:Peter Gaffney / Hrají: Zuzana Smolová a Peter Gaffney / Podpořili: Sladovna (Písek) / Pro dospělé a děti 10+

50 min / v češtině

https://www.youtube.com/watch?v=V7J8foMxiCg&feature=youtu.be

http://www.waxwingtheatre.com/smyslkura/index_cz.html

SMYSL KURA

úterý 4. září

16:30 hodin

PO STOPÁCH ZAJÍMAVÝCH POSTAV STARÝCH I NOVĚJŠÍCH BOHNIC ANEB KDO JE KDO?

Mgr. Jaroslava Náprstková
(sraz u kostela sv. Petra a Pavla – Staré Bohnice)

Více informací

Prohlídka začne před kostelem sv. Petra a Pavla – tam biskup Daniel – autentika atd., král Vladislav, královna Judita …
Manželé Kotrbovi – František Kotrba je málo známý, přitom zajímavý umělec – z pěti bratrů umělců. V kostele pamětní deska – Adam Čístecký.
Procházka po návsi – tam Karel Vraný a statek, něco málo o MUDr. Karlu Osbornovi.
Pro děti o loupeživém rytíři Bojničkovi.
Cesta k divadlu – tady pro všechny několik slov o lidech, kteří se podíleli na výstavbě areálu a kostela (Roštlapil, Klouček, Nekvasil, Obrovský, několik jmen významných lékařů).
Trvání vycházky – cca 1 – 1,5 hodiny – podle počasí a zájmu.
Pro vytrvalejší zájemce – navazující prezentace v objektu divadla – 0,5 – 1 hodina – obrázky, vztahující se k výše uvedeným osobám.

Srdečně zve
Jaroslava Náprstková


Curiculum vitae:
Narozena 9 měsíců po Únoru, ZŠ, střední škola, FFUK – historie, čeština
zaměstnání – 6 let mateřská, 3 roky učitelka na základní škole, zbytek až do r. 2007 v Pražské informační službě, a to ve vlastivědném útvaru jako vedoucí studijního oddělení (organizace a odborná příprava průvodců po Praze). Jako vedlejší činnosti od r. 1992 do současnosti průvodcovská činnost (vycházky, přednášky, zájezdy, pobytové zájezdy). Pracuji pouze v českém jazyce, na cizojazyčný výklad nemám jazykové vybavení. Patřím do generace, které v nejlepších studentských letech zavřeli hranice, výuka jazyků ve školách byla nekvalitní a mě zajímaly jiné věci než jazyky (bohužel).
Předkové i potomci jsou hudebně aktivní, já jsem byla „děvče s kytarou“. Mám ráda výtvarné umění, architekturu. Baví mne práce s lidmi, zejména se seniory, jejichž jsem generačním souputníkem. Proto nyní nejvíce působím v univerzitách v rámci celoživotního vzdělávání.
Bohnice jsou mi blízké, protože tu od r. 1975 bydlela moje maminka, za kterou jsem často jezdila (v ulici U Pentlovky).

středa 5. září

17:30 hodin

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM HRADIŠTĚ ZÁMKA U BOHNIC

Ing. Michal Kostka
(Divadlo Za plotem)

Více informací

Archeologický výzkum hradiště Zámka u Bohnic
V roce 2016 uplynulo 100 let od zahájení prvního archeologického výzkumu hradiště Zámka u Bohnic. Hradiště díky množství a rozmanitosti archeologických nálezů stále přitahovalo pozornost odborníků, a tak od té doby proběhlo mnoho dalších výzkumů, v různých dobách a s různými výsledky. O jejich historii bude pojednávat přednáška doprovázená řadou archivních obrazových dokumentů. Překvapivé výsledky přinesl i poslední moderní průzkum metodami tzv. nedestruktivní terénní archeologie.
Mgr. Michal Kostka, Muzeum hlavního města Prahy

 

Archeologický výzkum hradiště Zámka u Bohnic

19:00 hodin

COCO

animovaný film, KinoKolona
(Kavárna V. kolona)
https://www.facebook.com

čtvrtek 6. září

od 16:30 hodin

DENDROLOGICKÁ PROCHÁZKA AREÁLEM NEMOCNICE

Mgr. Karel Pinkas
(sraz u hlavní budovy)

Více informací

Podzimní dendrologická vycházka (2018)

Kdy: ve čtvrtek 6. 9. 2018
Sraz: v 16:30 hod. na nádvoří u hlavní budovy
Místo návratu: brána pro vjezd a výjezd automobilů
Délka vycházky: maximálně 1½ hod.

Během letošní podzimní vycházky projdeme velkým dílem dosud opomíjenou jihovýchodní část ústavního parku. Poznáme, že letošní horké léto nesvědčilo ani dřevinám. Řada z nich má proschlé větve. Platí to především pro ty z nich, kterým naopak vyhovuje vlhké prostředí: olše, topol, vrba, javor japonský.

Cestou si zopakujeme jak nám již z předchozích vycházek známé vlastnosti různých druhů borovic, javorů, duglasek, atd., tak také základní botanické pojmy jako jsou naho a krytosemennost, dvoudomost či jednodomost, ojíněnost, podpůrná šupina, apod.
Pokud jde o jednotlivé druhy, jistě nepřehlédneme magnólii hvězdokvětou, kaštanovník jedlý, javorovec jasanolistý, smrk omoriku, borovici rumelskou, jedli obrovskou, vrbu argentinskou, hlošinu úzkolistou, katalpu nádhernou či morušovník bílý. Pozornost budeme věnovat i vyšlechtěným kultivarům, které se od výchozích dřevin odlišují zbarvením listů nebo vzrůstem.

Při jarní vycházce jsme nedopatřením vynechali dřeviny rostoucí po většinu roku ve skleníku: cykas japonský, patřící vývojově k nejstarším dřevinám na Zemi, a blahočet různolistý (araukarii), pocházející z tichomořského ostrova Norfolk. Proto si na počátku této vycházky o nich něco alespoň řekneme, a ukážeme si je na fotografiích.

Srdečně Vás zve
Mgr. Karel Pinkas

16:30 hodin

DUINSKÉ ELEGIE

v rámci projektu „Jiné cesty“ čte Jiří Kostelecký při doprovodu na violoncello Mária Varhoľáková

Program vyhrazen pro AT oddělení PNB
(Modrý salonek – Divadlo Za plotem)

 

od 19:00 hodin

JARO LÉTO PODZIM ZIMA

Jaromír František Palme aka Fumas, koncert a dernisáž výstavy
(Kavárna V. kolona)

pátek 7. září

14:30 hodin

KYTAROVÝ RECITÁL

Lukáš Sommer – koncert
(kostel sv. Václava)

Více informací

Lukáš Sommer
(* 11. ledna 1984 České Budějovice) je český kytarista a hudební skladatel.

Od roku 2009 se Lukáš Sommer věnuje pravidelné koncertní činnosti v České republice i v zahraničí. Jeho autorský kytarový recitál zahrnuje jak skladby historizující, tak progresivní. Pro svou všestrannost je Lukáš Sommer často zván na mezioborové akce s prvky hudebního divadla, improvizace, propojení slova a hudby.

Ocenění
Generace 2005 (Sonáta pro housle a klavír)
Generace 2006 (Soucestí – věta pro hoboj a smyčcové trio)
Proguitar 2006 (Slunce – evokace pro kytaru a live-electronics)
Cena ČRo 2009 (Souvrať – písňový cyklus na slova Víta Slívy)

Lukáš Sommer