(+420) 734 785 077
lubos.chlad@bohnice.cz

Předprogram festivalu

Multižánrový festival Babí léto konaný v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice

4. září 2019 - 16:30 hodin

DENDROLOGICKÁ PROCHÁZKA AREÁLEM PNB

Mgr. Karel Pinkas

Detail akce konané dne 4. září 2019

Trasa podzimní vycházky bude kopírovat cestu vycházky jarní. Z místa srazu se vydáme nejprve ke kostelu sv. Václava a ten obejdeme. Poté přejdeme k Odd. č. 20, kde si mimo jiné prohlédneme hlavní dendrologickou atrakci PNB – liliovník tulipánokvětý. Před závěrem nás budou zajímat dřeviny rostoucí na svahu před Centrem krizové intervence. Nakonec se javorovou alejí vrátíme na místo srazu.

Na jaře jsme viděli, jak stromy kvetou, nebo se k tomu právě chystají. Teď budeme moci jejich květy porovnat s útvary, které se z nich vytvořily. I ty budou zajímavé. U krytosemenných dřevin to budou peckovice, malvice, lusky pukavé i nepukavé, tobolky různých velikostí i tvarů, semena v číškách i okřídlené nažky či dvounažky. Nepřehlédneme šáchy na liliovníku tulipánokvětém, ani dužnatá semena na gingu. Myslím si, že nás zaujmou i rozmanité detaily na šiškách jehličnanů. A jistě cestou také zaznamenáme, že listy některých listnáčů se již začínají vybarvovat. 

A protože opakování je matka moudrosti, připomeneme si cestou také pojmy, jako jsou např. hrozen, lata, plnokvětý, nažka, chlopeň, svazečky chlupů na koncích semen, podpůrná a semenná šupina, vřeteno, atd.

Srdečně Vás zve Karel pinkas
Vstup zdarma!

5. září 2019 - 16:00 hodin

TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ ZVÍŘAT V PSYCHIATRII

Mgr. Daniela Münichová

(sraz u vstupu na farmu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 5. září 2019

V naší psychiatrické nemocnici má terapeutické využití zvířat více něž dvacetipětiletou tradici. 

V průběhu času se zvířata stala neoddělitelnou součástí komplexního terapeutického procesu. V současné době probíhají aktivity oddělení hipoterapie nejen v rámci socioterapeutické farmy, ale i přímo na jednotlivých odděleních . Věnujeme se hipoterapii jako fyzioterapii i psychoterapii, zooterapii v kontextu bazální stimulace a probíhá také sociální rehabilitace na farmě.

V rámci naší prezentace bychom vás rádi provedli ukázkou nejdůležitějších metod a představili vám socioterapeutickou farmu jako místo pro terapii, relaxaci a setkávání.

Ukázky s komentářem : přirozená komunikace, bezkontaktní práce s koněm, pohyb koně s jezdcem v kontextu fyzioterapie a psychiatrie, základ zooterapie.

6. září 2019 - 13:30 hodin

ŠKAMPOVO KVARTETO & VÝSTAVA V KOSTELE SV. VÁCLAVA

koncert

(kostel sv. Václava v areálu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 6. září 2019

W.A.Mozart - Smyčcový kvartet G dur KV 156
A. Dvořák - Smyčcový kvartet F dur op.96 (Americký)
&
Výstava o kostele sv. Václava.

Vstup zdarma!

9. září 2019 - 17:00 hodin

MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA

Na Rovinu

(Divadlo Za plotem v areálu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 9. září 2019

V tomto bloku se zaměříme na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. 

Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním může často představovat větší zátěž nežli nemoc samotná, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva. 

I proto se na tento problém zaměřuje probíhající reforma psychiatrické péče v rámci projektu Destigmatizace.


Vstup zdarma!

10. září 2019 - 18:00 hodin

VČELY A OSTATNÍ OPYLOVATELÉ

Ing. Miloš Vondruška & Hobline

(Divadlo Za plotem v areálu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 10. září 2019

Ing. Miloš Vondruška

Vzdělání: ČVUT FEL.
Vyučený včelař SOU Blatná.
Včelařím od dětství s otcem. Od roku 1985 chováme včely ve městě na ploché střeše v Břevnově na Praze 6. Od roku 2010 stanoviště v Holešovicích.
Zaměření: Chov včel ve městě.

Motto: Včely opylují 84% rostlinných druhů na Zemi. V Evropě to představuje 76% celé produkce potravin. Bez opylovatelů by byl náš jídelníček velmi chudý. Bez jejich přítomnosti by jen v Evropě během krátké doby zmizelo asi 20 tisíc rostlinných druhů. Přínos opylovatelů pro evropské zemedelství dosahuje podle Evropské komise každý rok 22 miliard EUR.

Vstup zdarma!

11. - 13. září 2019

CIRKUS PACIENTO

Ledovec z.s.

(workshopy na odděleních PN Bohnice)

Detail akce konané dne 11. - 13. září 2019

Během týdne probíhají cirkusové workshopy na odděleních PN Bohnice. 
Výsledkem bude velkolepé představení na festivalu Babí léto 14.9. od 13:30 před Divadlem Za plotem.

11. září 2019 - 17:00 hodin

HUDBA V ŽIVOTĚ RODINY

Bc. Ondřej Tichý & Potichounku

(Divadlo Za plotem v areálu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 11. září 2019

Je hudba jen uměním pro nadané nebo může být i součástí života běžné rodiny a pomáhat k lepší pohodě?

Povídání o zkušenostech z 20leté práce v rodinách a různých typech škol spojené s ukázkou nástrojů a jednoduchých cvičení.

Další témata: prevence stresu u dospělých, soustředění u dětí, výběr nástroje.
Určeno: rodičům a dětem.

Vstup volný!

12. září 2019 - 17:30 hodin

ZA BOHNICKOU HISTORIÍ, ARCHITEKTUROU A URBANISMEM

Mgr. Tomáš Řepa

(sraz u Administrativní budovy v areálu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 11. září 2019

Od Královského českého zemského ústavu pro choromyslné po psychiatrickou léčebnu. Rozsáhlý areál pavilonů léčebny v Bohnicích, chráněný jako kulturní památka, patří mezi cenné ukázky architektury a urbanismu počátku 20. století. Za jeho výstavbou stál architekt Václav Roštlapil, autor dalších velkých staveb určených pro stát. Přednáška spojená s procházkou po bohnické léčebně představí důležité momenty stavebního a historického vývoje území a přiblíží roli ústavu v minulosti a současnosti.
Komentovaná prohlídka areálu nemocnice v Bohnicích začne u Administrativní budova, dále si proohlédneme kostel sv. Václava (slaví 100 let), objekty technického zázemí, statek (konec) – případně se rozloučíme opět před Administrativní budovou.


Tomáš Řepa, historik umění. Spjatý se sídlištěm Bohnice, kde strávil převážnou část svého života. Dlouhodobě se zabývá zvláště barokní architekturou a kulturou. V současné době i uměním ve veřejném prostoru 2. pol. 20. století, spolupodílí se na projektu Sochy a města a na vzniku knihy o sídlišti Ďáblice. Je zaměstnán v Národním památkovém ústavu.

Vstup volný!

12. září 2019 - 19:00 hodin

DOST KECŮ O ZOTAVENÍ

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček

(kavárna V. Kolona v areálu PN Bohnice)

13. září 2019 - 13:30 hodin

KYTAROVÝ RECITÁL

Lukáš Sommer

(kostel sv. Václava v areálu PN Bohnice)

Detail akce konané dne 13. září 2019

Duše kytary - autorský koncert kytarového virtuóza Lukáše Sommera je doprovázen mluveným slovem a ukázkami mistrovských nástrojů českých kytarářů. 

Kytara je nástroj mnoha barev, odstínů a příběhů, zaposlouchejte se.

Vstup volný!

14. září 2019 od 12:00 hodin

FESTIVAL BABÍ LÉTO

Normální festival

(v areálu PN Bohnice)
Nahoru
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram