Babí hra

Zábavná hra pro děti i dospělé

Po sedmé se dne 9. 9. 2017 v rámci festivalu Babí léto uskutečnila hra po děti a jejich blízké – Babí hra. Krásné počasí vytvořilo tu správnou atmosféru Babího léta a v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, se účastnilo Babí hry více jak dvěstě dětí. Přímo do dění Babí hry a plnění úkolů na stanovištích zapojeni i dospělí. Tradiční odměnou byly medaile, sušenky a jablka. Jako hlavní cena byla letos předávána karetní postřehová hra s obrázky s tématikou rehabilitace osob s duševním onemocněním.

V letošním roce se stejně jako v loňském na Babí hře a zajištění jednotlivých stanovišť podíleli organizace BONA, o.p.s., DDM Spirála, Sportability o.s., SK Joudrs, Greendoors ú.z., Skaoutský oddíl Stopaři, Letní prázdninová škola při PN Bohnice a p. Pavel Hynek a p. Lukáš Trnka s otcem, SDH Praha 8, Hosin Sool taekwondo a Koloběžky Brandýs. Hra se snaží jednoduše ukázat, jak může probíhat rehabilitace lidí s duševním onemocněním – formou aktivního trávení volného času, využití hagioterapie, arteterapie, nácviku pracovních dovedností, nácviku kognitivních funkcí, seznámení se s pomůckami pro sportovní vyžití lidí s fyzickým hendikepem a nácviku rovnováhy a dalších pohybových dovednostech. Hlavním principem Babí hry je splnit různorodé úkoly na několika stanovištích.
Všem dětem i dospělým, kteří s námi hru hráli, děkujeme za jejich nadšení, aktivitu a sdílenou radost a budeme se těšit znovu v příštím roce v rámci festivalu Babí léto, druhou sobotu v září 2018.

 

Děkujeme:

Všem účastníkům BABÍ HRY za Vaši účast, zaujetí, aktivitu a sdílenou radost …

 

Za organizátory akce děkujeme:

Psychiatrické nemocnici Bohnice, za organizaci hry, za zajištění prostoru, grafických služeb
Nadaci Bona, za finanční podporu
Aramark, s.r.o., za zajištění občerstvení pro účastníky hry
Sklářské dílně BONA, o.p.s.,za výrobu krásných medailí pro dětské účastníky hry
Grafikému studiu SUKY.CZ, za tisk PEXESA BABÍ HRA

 

Dále děkujeme:

BONA, o.p.s., za organizaci hry, za zajištění stanoviště „Start / Cíl“,
DDM Praha 8 – Spirála, za zajištění stanoviště „Kandžem“,
Pavlu Hynkovi za zajištění stanoviště „Kostel sv. Václava“,
Lukáši Trnkovi a jeho otci za zajištění stanoviště „Artestánek“,
SK Jourds Praha (softball), za zajištění stanoviště „Postřeh“,
Skautskému oddílu Stopaři, za zajištění stanoviště „Stopaři“,
Greendoors z.ú., za zajištění stanoviště „Kolonní dovednosti“,
Sportability o.s., za zajištění stanoviště „Na kolech“,
Letní prázdninové škole při PN Bohnice, za zajištění stanoviště „Rovnováha“,
SDH Prah 8, za zajištění stanoviště „Hasiči“,
Hosin Sool taekwondo, za zajištění stanoviště „Taekwondo“,
Koloběžky Brandýs, za zajištění stanoviště „Koloběžky“.